PSS: Stefanović i njegov sindikat ugovor sa kafanske salvete objavili u Službenom glasniku

PSS: Stefanović i njegov sindikat ugovor sa kafanske salvete objavili u Službenom glasniku

O razmerama štetnosti novog Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike koga su potpisali sa jedne strane ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, i Velimir Lukić kao predsedavajući Nezavisnog sindikata policije (među zaposlenima u MUP znanog i kao “Nebojšin sindikat policije”) a koji je 30. avgusta 2019. objavljen u Službenom glasniku (dan nakon potpisivanja) i koji je odmah sledećeg dana stupio na snagu, zaposlenima u MUP su se iz centrale Policijskog sindikata Srbije 03. septembra 2019. obratili Veljko Mijailović, predsednik sindikata i Vladimir Pavićević, potpredsednik sindikata.

Screenshot

Tom prilikom izneta je veoma kritična, detaljna i temeljita analiza samog PKU o kojoj će u ovom tekstu biti reči…

– Policijski sindikat Srbije (PSS) je nekoliko dana analizirao potpisani Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike (PKU za PS) između Nezavisnog sindikata policije (NSP) i predstavnika poslodavca, tj. ministra Stefanovića, pa se tim povodom danas i obraćamo jer smo izvršili egzaktnu analizu onoga što je potpisano.

Naravno, insinuacija da bi ovo uradili na ovakav način je upravo hvalisanje rukovodstva sindikata potpisnika oko toga kako smo dobili ugovor koji do sada nismo imaliu istoriji, naravno sa tvrdnjama da je ovo najbolji PKU za PS potpisan do sada.

Naime, činjenice govore drugačije, tvrdi Mijailović i podseća na sledeće:

– Mi smo pre godinu dana upozoravali da poslodavac ima nameru da oduzme reprezentativnost PSS na jedan protivzakonit način, što se i desilo. Mimo zakonske procedure oduzeta je reprezentativnost PSS upravo iz razloga da PSS ne učestvuje u pregovorima oko izrade novog PKU za PS, konkretno, u ovom slučaju i potpisivanju ovog PKU za PS koje se desilo 29.avgusta, a nije bilo nikakvih pregovora!

Mijailović na dalje ukazuje da se zapravo “radi o jednoj običnoj farsi” i pri tome podseća na ranija predviđanja PSS-a o čemu je NOVINAR.RS detaljnije pisao 27.jula 2019.godine u tekstu “PSS: MINISTAR I NJEGOV SINDIKAT DOVODE U ZABLUDU ZAPOSLENE U MUPkada smo, između ostalog preneli i ukazali na sumnje vezane za pregovore obzirom na veoma blizak odnos NSP sa predstavnicima poslodavca i pri tome metaforički naveli da je UGOVOR IZDIKTIRAN I NAPISAN NA SALVETI, PRENET SA KAFANSKOG NA PREGOVARAČKI STO.

Mijailović u svom daljem, veoma opsežnom izlaganju, obraćajući se pre svega članstvu sindikata i zaposlenima u MUP, kao i javnosti, doslovce navodi sledeće:

– NSP, odnosno rukovodstvo tog sindikata je moralo na ovaj način da se oduži poslodavcu iz razloga jer im se ne gube njihove benificije, pa ja sad postavljam pitanje: Gde ima to u ozbiljnom svetu, u ozbiljno razvijenoj državi sa demokratskim načelima, da predsednik sindikata ili predsedavajući, kako god, za sebe prigrabi sve moguće privilegije a ne vodi računa o ljudima čije interese treba u skladu sa zakonom da predstavlja?

PSS nikad nije učestvovao u prodaji interesa ljudi koje mi predstavljamo i zato smo na ovoj poziciji na kojoj se sada nalazimo i vrlo smo ponosni i ponosni smo na sve naše članove.

Vi znate da se kolektivnim ugovorom definišu prava veća od prava koje propisuje zakon. U ovom slučaju imamo smanjenje prava u odnosu na prava koja propisuje zakon. I sam ugovor je potpuno diskriminatorski zato što favorizuje samo NSP, tzv. reprezentativni sindikat.

PSS je svojevremeno priložio dokaze ministarstvu da NSP nije reprezentativan sindikat jer reprezentativnim vas ne čini sam broj članova, nego i odnos prema poslodavcu i odnos sa poslodavcem. Znači ovde se vidi jedan jako prisan odnos sa poslodavcem gde se grubo krše prava radnika i gde se na jedan subjektivan način dovodi u pitanje sve što su sindikati do sada ostvarili i stekli.

Mijailović zatim podseća:

– Vi se sećate prvog potpisanog PKU za PS za koji se izborio PSS, a potpisan je 28. februara 2011. godine i tada su jasno u 89 članova utvrđena prava i obaveze svih zaposlenih u MUP. I to je jedan pionirski poduhvat koji je uradio PSS. Ako neko misli da je nama stalo do pukog potpisivanja, imate činjenice koje govore u prilog tome; Mi ni prošli PKU, koga smo mi ispregovarali, nismo potpisali pošto nije bio dovoljno dobar da bi ga potpisali i potom smo uspeli Aneksom, na osnovu peticije koju je potpisalo oko 21.000 zaposlenih, da nateramo poslodavca da potpiše Aneks ugovora koji je proširio prava svih zaposlenih u policiji. Naime, Aneks PKU koji se odnosio na policijske službenike je ukinut 31.maja ove godine i  sveli smo se samo na PKU za PS. Kako se kasnilo sa ovim Ugovorom, pa je on potpisan tek 29. avgusta, a trebalo je znatno ranije u skladu sa zakonom, a najmanje mesec dana pre isteka važećeg, pa je zato sada i donet član u prelaznim i završnim odredbama PKU za PS da će stupiti na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom glasniku. Ne znam šta je iziskivalo toliku hitnost, pita se Mijailović i pretpostavlja:

– Verovatno nemar i nebriga prema zaposlenima u MUP.

PSS: Stefanović i njegov sindikat ugovor sa kafanske salvete objavili u Službenom glasniku

This slideshow requires JavaScript.

– Dan kasnije, od samog potpisivanja, organizovane su famozne “sindikalne igre” na Kopaoniku, verovatno kao nagrada za ono što su pojedinci iz NSP potpisali, navodi Mijailović i zatim vrši poređenje i nastavlja u vezi samog PKU:

– Sa druge strane, da se vratimo na prava koja se definišu ovim PKU. Potpuno je apsurdno i potpuno je diletantski da se neko ne razume u suštinu kolektivnog pregovaranja. Kao što sam na početku rekao, kolektivni ugovor treba da predvidi prava veća od prava koja su propisana zakonom. Ovde se samo pojedinim članovima ukazuje da će nešto “biti” regulisano u skladu sa zakonom, a to uopšte ne treba da stoji u PKU jer nema nikakav smisao. Deo članova je prepisan iz Zakona o policiji (ZOP), a deo prava su umanjena (o tome je na kraju detaljno i temeljno pojasnio do tančina Pavićević).

Mijailović nastavlja:

– Znači, imate pravo na godišnji odmor gde je Posebanim kolektivnim ugovorom za državne organa (PKU za DO) predviđen minimum 35 dana za ljude koji rade duže od trideset godina, dok se PKU-om za PS predviđa 33. Pa imate za radno vreme, odnosno za raspored rada kojim je po starom PKU za PS bilo predviđeno da se 5 dana unapred izvesti, odnosno najkasnije 48 časova pre početka rada, a sada je to svedeno na 48 odnosno na 24 časova. Što se tiče solidarnih pomoći za zaposlene u ministarstvu, za rođenje dece, usled teških bolesti itd., imate samo stav “da će to biti definisano” i da će sam poslodavac da donese takvu vrstu pravilnika. I da farsa bude još veća, pošto svaki PKU mora da ima instrumente kontrole, u ovom slučaju je navedeno egzaktno da će poslodavac da odredi ljude koji će da vrše tzv. kontrolu primene PKU, što je još jedan presedan. Znači sve je prepušteno u ruke poslodavcu i njegovoj dobroj volji, sindikat se ne pita bukvalno ništa iz razloga što su dobili određene benefite i privilegije.

PSS: Stefanović i njegov sindikat ugovor sa kafanske salvete objavili u Službenom glasniku
Foto: NSP

– Ono što je vrlo važno – jeste, kao što sam na početku rekao ,decidno navodi Mijailovi, da tu nikakvih pregovora nije bilo! Sam predsedavajući tog sindikata, u svojoj izjavi koju smo ovih dana imali priliku da vidimo, je rekao da su kao bili nekakvi pregovori pa se posle toga umešao ministar itd… Mi imamo informacije da tih pregovora nikada nije bilo, jer bi u tom slučaju on znao sa kojim se ministarstvima treba pregovarati, kada se donosi kolektivni ugovor. On o tome ne zna ništa, kao što nikada nije ni učestvovao u kolektivnom pregovaranju – jer to njega apsolutno ne interesuje, konstatuje Mijailović.

PSS: Stefanović i njegov sindikat ugovor sa kafanske salvete objavili u Službenom glasniku

Mijailović se potom osvrnuo na neka od obećanja NSP data pre potpisivanja štetnog ugovora

– Što se tiče toplog obroka i regresa, sećate se da su blagovremeno, pre samog potpisivanja, iz rukovodstva NSP isticali po društvenim mrežama kako ćemo po prvi put u istoriji da dobijemo topli obrok i regres… Mi smo znali da će oni da izvrše prepisivanje iz PKU za DO, koji je znatno ranije donet i bukvalno se prepisala ta odredba i to nije nikakva novina. Znači, niti će topli obrok, niti regres stupiti odmah na snagu, naprotiv, videće se da li će biti sredstava u budžetu od naredne godine. Takođe nema ni novogodišnje nagrade ni drugih prinadležnosti i prava koja zaslužuju policijski službenici. Znači u ničemu, ni u jednoj tački PKU, ni za jednu jedinu jotu nije unapređen radno pravni i materijalni status zaposlenih u MUPu, zaključuje Mijailović.

PSS: Stefanović i njegov sindikat ugovor sa kafanske salvete objavili u Službenom glasniku

Nakon opširnog i širokog analiziranja od strane Mijailovića, Vladimir Pavićević se potom detaljno osvrnuo na određene odredbe i navode istih kao i na temeljnu uporednu razradu u odnosu na prethodni PKU za PS, kao i u odnosu na Zakon o policiji i druge zakonske odredbe na snazi, što možete pogledati u video obraćanju iz centrale PSS, od 09:15.

Novinar.rs/ I. Đ.

Urednik

Vaš komentar

Next Post

Kad je dahtanje psa uobičajeno, a kad alarm za problem?

Čet sep 5 , 2019
Kad je dahtanje psa uobičajeno, a kad alarm za problem? Dahtanje kod pasa nije neobičajeno ponašanje. Ovo je jedan od načina kako psi regulišu svoju telesnu temperaturu. Dahtanje se odnosi […]
%d bloggers like this: