Da li ste zavisni od ljubavi? Da li znate da osim zavisnosti od hrane, pića, droge, kompjuterskih igara itd, postoji i zavisnost od ljubavi? Poređenje karakteristika ljubavi i nezdrave zavisnosti […]

Ljubavne veze koje su promenile tok istorije Kleopatra i Marko Antonije Egipatska vladarka Kleopatra VII zapamćena je po svojim moćima zavođenja i sposobnosti da sklopi vešte saveze, međutim, njeno konačno političko i romantično […]