Masonski hram na Avali?! Veoma često se u pojedinim medijima, a još češće na društvenim mrežama, mogu pročitati osvrti koji, u najboljoj tradiciji nama tako omiljenih teorija zavere, monumentalni Grob […]