Evropski parlament: U Srbiji preovlađuje korupcija i upliv politike u pravosuđe

Evropski parlament: U Srbiji preovlađuje korupcija i upliv politike u pravosuđe

Srbija je ostvarila “dobar napredak i umereno je pripremljena u razvoju tržišne privrede”, ali su zabrinjavajući politički upliv na pravosuđe i korupcija koja je proširena na mnoga područja, proizlazi iz analize Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta o godišnjem izveštaju Evropske komisije o Srbiji.

Taj izveštaj za 2018. evropski komesar Johanes Han obrazlaže poslanicima ovog odbora EP, zajedno s ocenama evropski reformi drugih kandidata i potencijalnih kandidata na Balkanu.

U sažetku ocene SPO EP, koja je interno urađena da bi poslanici dobili jasniju sliku o reformama u Srbiji, kaže se i da Beograd postepeno mora usaglasiti svoju politiku sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU i da Priština i Beograd treba da obnove dijalog.

Kad je reč o pravosuđu “izvestan napredak učinjen u smanjenju zaostalih sudskih predmeta i usaglašavanju sudske prakse”.

Evropski parlament: U Srbiji preovlađuje korupcija i upliv politike u pravosuđe

“Usvojena su bolja pravila za ocenu profesionalnog delovanja sudija i tužilaca”, ali, kako se navodi, “i dalje su zabrinjavajuće razmere političkog upliva na pravosuđe”.

SPO EP navodi da su srpske vlasti, kako proizlazi iz izveštaja EK, ostvarile izvestan naopredak u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije, ali prenosi i stav da je “zabrinjavajuće što je korupcija preovlađuća na mnogim sektorima i predstavlja ozbiljan problem”.

Ukazuje se i na to da postoji “ozbiljno kašnjenje u usvajanju novog zakona o Agenciji za suzbijanje korupcije”.

Takođe se ističe da je “Srbija umereno pripremljena za konkurentski pritisak i tržišne snage unutar Unije, izvestan napredak je ostvaren, ali je obim investicija i dalje ispod potreba privrede”.

I navodi da je javni dug i dalje visok i da se “budžetski okvir i upravljanje njime mora ojačati”, dok su “i dalje nepotpune ključne strukturne reforme državnih preduzećea, javne uprave i poreskih vlasti”.

“Privatni sektor je”, navedeno je, “nedovoljno razvijen i pogađaju ga slabosti u vladavini zakona i primeni pravila o poštenom nadmetanju”.

Beta

Urednik

Vaš komentar

Next Post

U BiH nije imao ko da primi izveštaj Evropske komisije

Sre maj 29 , 2019
U BiH nije imao ko da primi izveštaj Evropske komisije Šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunar Vigemark sa delegacijom morao je nekoliko minuta da čeka u hodniku da […]
U BiH nije imao ko da primi izveštaj Evropske komisije
%d bloggers like this: