Da li ste zavisni od ljubavi? Da li znate da osim zavisnosti od hrane, pića, droge, kompjuterskih igara itd, postoji i zavisnost od ljubavi? Poređenje karakteristika ljubavi i nezdrave zavisnosti […]