Da li Balkan deli Evropsku uniju? Da li Balkan dijeli Evropsku uniju? Evropska unija se suočava sa ozbiljnom unutrašnjom krizom zbog procesa proširenja, glavna linija suprotstavljanja je između Pariza i […]