1

Kao humanista ,doktor,profesor medicinskog fakulteta, osećam se obavezno da pišući učestvujem u ovoj teškoj borbi koju moramo dobiti. Kao i mnogi do sada eksperimentalni virusi pušteni iz Svetskih laboratorija ,ovaj […]